www.misgeret.co.il www.misgeret.co.il
תגית אישית למזוודה

תגית אישית למזוודה

מחיר: 15 ₪

פרטי המוצרפרטי המוצר

(בהזמנת 3 יחידות ומעלה)

תגית יפה עם שרשרת לצרוף לתיק נסיעה או מזוודה במילוי הפרטים האישיים.
רוחב: 6 ס"מ
אורך: 13 ס"מ